top of page
סידור חדר לב אדום

סידור חדר לב אדום

480.00 ₪מחיר

מעמד ספרות

באבל שקוף עם נוצות לבנות והקדשה לבחירה

באבל זכוכית לבן והקדשה לבחירה

5 בלוני לב אדום

25 בלוני הליום לבנים

25 בלוני רצפה לבנים